Friday, November 02, 2007

Ami ajkaal bhalo achhi.

1 comment:

pushan said...

Lekhagulo amon e j surutei thomke jete hoy...tarpor momentum nie agote hoy...1ta mirror rekhe, tar sathe thik koto degree angle a r 1ta mirror rakhle ato multi dimensional lekha as an 'image' paoa jay bolun to?