Thursday, January 17, 2008

Jodi Prem Dile Na Praane - There's no shame in tears.

5 comments:

SAMIT ROY said...

bhalo laglo! 'ek-ghaas' aar 'kuyo-chokh' shabdo duti bhalo! tobe hyphen-er darkar nei! pathok ke haba bhabis naki??

Anupam Roy said...

Achha ar hyphen debo na. Pathok-ke haba bhabte chaai na. :)

Indranil said...

boss aj tomar gan sunlam btm kalipujo te guru tumi JU er ece te chile?ami chemical 2003 batch tumi kon batch?amar nam indranil
email-indranilbiswas@hotmail.com
tumi kothae thako?

pushan said...

Acha apni Josimuddin r 'Nakshikanthar Math' porechen ki?
Janina sohore boshe arpkom vivid imagination kibabe hoy...ta chara 'poetic hyperbole' theke nijoshyo toiri sobdoer babohar o vishonvabe prosongshonio.:)

pushan said...

Acha apni Josimuddin r 'Nakshikanthar Math' porechen ki?
Janina sohore boshe arpkom vivid imagination kibabe hoy...ta chara 'poetic hyperbole' theke nijoshyo toiri sobdoer babohar o vishonvabe prosongshonio.:)